IHS czy PAX? Wyjaśnienie w sprawie symboliki medalika św. Benedykta

Do poczytania

O cnocie milczenia

Rozdział 6. Reguły zatytułowany jest: „O cnocie milczenia”. Jego tekst jest wyciągiem z wcześniejszej Reguły Mistrza. 1 Postępujmy tak, jak mówi Prorok: Rzekłem: Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożyłem na usta, oniemiałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od [słów] dobrych (Ps 38,2–3 Wlg). 2 W ten sposób chce nam Prorok wskazać, że jeśli powinniśmy […]