Kara w „Regule” św. Benedykta [odcinek 3]

Bywa niestety tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że robimy coś niestosownego albo na skutek braku uwag uważamy takie postępowanie za możliwe i tolerowane. Każdy z nas ma tendencję do zwalniania się z rygorów, znajdując na to dostatecznie dużo racji usprawiedliwiających. Napomnienie braterskie w duchu miłości przypomina o właściwej postawie i postępowaniu. Dlatego też takie napomnienie jest wyrazem miłości braterskiej. Jeżeli ktoś od razu odbiera to jako atak na własną osobę, to świadczy to o jego niedojrzałości. Pozostaje wówczas autorytet przełożonych i całej wspólnoty. (więcej…)

O zachowaniu Wielkiego Postu

„Dobrze by było wprawdzie, by mnich żył w każdym czasie tak, jak należy żyć w Wielkim Poście” — te słowa przekazuje swym mnichom św. Benedykt. Ten święty czas pomaga nam dostrzec to, co naprawdę ważne: za zgodą opata odsuwamy na bok to, co w minionym roku stanęło między nami a Bogiem, tak by spotykać się z Nim twarzą w twarz. (więcej…)

Czy mnisi powinni posiadać coś na własność?

Ubóstwo nie jest osobno ślubowane przez mnichów, niemniej należy ono do podstawowych cnót mnicha, koniecznych do prawdziwego wejścia w życie duchowe. Jednak dzięki temu, że nie stanowi ono osobnego ślubu, ubóstwo, stanowiące istotny element całego życia, nie jest czymś, na czym należy się szczególnie skoncentrować, lecz należy do warunków, bez których nie możemy naprawdę być mnichami. Zawiera się ono w ślubie conversatio morum, czyli przemianie obyczajów i przyjęciu zwyczajów monastycznych. (więcej…)

Kara w „Regule” św. Benedykta [odcinek 1]

Reguła posiada swój „kodeks karny”. Nie jest to najprzyjemniejsza część Reguły, jednak w życiu wspólnym niezbędna. Nie można tolerować we wspólnocie wszystkiego, bo taka wspólnota wkrótce straci swój charakter. Warto się przyjrzeć, jak św. Benedykt podchodzi do zagrożeń i na co każe zwracać uwagę od tej strony, a także, jak poleca postępować wobec tych, którzy przyjmują niewłaściwą postawę. (więcej…)

Kręgi benedyktyńskiej duchowości [odcinek 7]

Reguła św. Benedykta rozpoczyna się słowami: „Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca” (Prol 1). Jest to pozytywna strona wybranej drogi. Uzupełnia ją odrzucenie własnych chęci, co św. Benedykt poleca zrobić bezwzględnie i jednoznacznie. Odejście od nich jest podstawowym wyborem, jakiego wymaga od mnicha. Swoją Regułę kieruje do ludzi, którzy tego dokonali: (więcej…)

Milczenie w „Regule” św. Benedykta

Postępujmy tak jak mówi Prorok: „Rzekłem: Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożyłem na usta, oniemiałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od [słów] dobrych (Ps 38,2–3 Wlg). W ten sposób chce nam Prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy (6,1n). (więcej…)