Czytelnia / Aktualności

Piotr Rostworowski OSB / EC: „Cierpliwość Boża jest tajemnicą, która ludzi niepokoi i nawet czasem gorszy…”

Pismo Święte nieraz mówi o cierpliwości Boga, który czeka na nasze nawrócenie i naszą pokutę, który puka do naszych drzwi i czeka aż Mu otworzymy, który nie pozwala sługom swoim wyrywać kąkolu przed czasem żniwa i karci uczniów wzywających ogień z nieba na miasto, które Go nie chciało przyjąć. Ta cierpliwość Boża jest tajemnicą, która […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Małgorzata Borkowska OSB: „Człowiek wstępując był przekonany, że jest z natury spokojny i zrównoważony, a w klasztorze łapie się na tym, że krzyczy w poduszkę (i jeszcze dobrze, jeśli tylko w poduszkę)”

Św. Benedykt nazwał klasztor szkołą służby Pańskiej. I niewątpliwie jest to jakaś szkoła, tylko że w bardzo istotnym aspekcie niepodobna do innych. W normalnej szkole uczeń zdobywa pewne wiadomości i sprawności, i widzi, że je zdobywa. Kiedy już umie dodawać i odejmować (i wie, że umie), to uczy się tabliczki mnożenia. Sam widzi, jak mu […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

O sporze z myślami i jak sobie z nimi radzić? Metoda antyretyczna u Ewagriusza z Pontu

Cechą rozumnej natury danej z niebios jest bądź walczyć, bądź pomagać walczącemu, bądź atakować walczącego, wojnę przeciw niemu wzniecać i zmagać się z nim. Walczącymi zaś są ludzie, pomagającymi im – aniołowie Boży, a ich przeciwnikami są złe duchy. Poznanie Boga ginie i zamiera nie z powodu siły przeciwników, ani nie z powodu zwlekania pomocników, […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

O duchu benedyktyńskim

Konferencja wygłoszona dla sióstr zakonnych. Jest to temat bardzo delikatny, ale istotny. Delikatny, bo trudno jest określić, co jest podstawą życia wewnętrznego – z drugiej zaś strony będąc dziećmi św. Benedykta musimy postępować według jego ducha. Zakony różnią się między sobą nie tyle habitem lub pracą, ile raczej duchem, który jest motorem życia zakonnego. Nie chodzi […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Przyczyny spisania apoftegmatów

Warto zastanowić nad genezą utrwalenia apoftegmatów na piśmie. Na podstawie dwóch scharakteryzowanych wyżej zbiorów można wskazać dwie fundamentalne przyczyny:

więcej artykułów

Liturgia

Cassian Folsom OSB: „W tradycji wschodniej znak krzyża czyni się od prawej do lewej, zaś u nas od lewej do prawej. Dlaczego?”

Następnie czynicie znak krzyża. Róbcie go uważnie. Nie w pośpiechu, nie byle jak, ale ze starannością i szacunkiem. Ukryte są w nim najgłębsze tajemnice naszej wiary. Pozwólcie, że powrócę do mojego pobytu na Górze Athos, o którym opowiadałem na początku. Miałem tam okazję rozmawiać z pewnym świeckim. Ów młody Grek zwrócił mi uwagę, że katolicy […]

więcej artykułów