Czytelnia / Aktualności

Cisza medytacji nawiązuje do ciszy żłóbka

W naszym życiu zdarza się, że żyjemy przyzwyczajeniami, przywiązaniami do pewnego sposobu myślenia czy postępowania. One pozwalają nam funkcjonować w świecie, przeżywać kolejne dni, odnajdywać się w rzeczywistości. Jednak to, z czym się spotykamy, czego doświadczamy, nigdy nie jest takie samo, nigdy nie jest identyczne z tym, co już przeżyliśmy. Każde spotkanie, każde doświadczenie, każde […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Kara w „Regule” św. Benedykta [odcinek 2]

Wobec czyjegoś grzechu wpierw trzeba porozmawiać z tym człowiekiem, tłumacząc błąd takiego postępowania. W klasztorze powinni to zrobić inni starsi mnisi. Powinno się to odbyć dyskretnie, na osobności jeszcze bez naciskania na przełożonego, że on powinien napomnieć brata, a tym bardziej nie powinno się robić tego publicznie. Przy dyskretnym napomnieniu jest najlepsza okazja do tego, […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

„Żywot św. Antoniego Wielkiego”. Wstęp [część 5]

Czytelników nieco tylko późniejszych tekstów odnoszących się do monastycznego świata uderzyć musi w obrazie An­toniego kreślonym przez Żywot nacisk na jego spokój, pogo­dę, radość duchową („Czy mógł być bowiem wzburzony, gdy pogodna była jego dusza? Czy mógł gniewać się, gdy jego myśli były radosne?” – rozdz. 67). Godny szczególnej uwagi z tego punktu widze­nia jest […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Niewiedza może być ruiną prostoty i świętości

Zobaczyliśmy jak wielkie jest niebezpieczeństwo niewiedzy w życiu duchowym. Ale choć jest ona niebezpieczna, może stać się całkowicie nieszkodliwa przez posłuszną i miłosierną wolę. Jeśli tylko dusza nie będzie trzymać się swych własnych zdolności umysłowych, swojego własnego zdania, własnego sposobu działania. Jeśli tylko wola może doprowadzić się do zgody na oddanie swojego sądu w ręce przełożonego […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Przyczyny spisania apoftegmatów

Warto zastanowić nad genezą utrwalenia apoftegmatów na piśmie. Na podstawie dwóch scharakteryzowanych wyżej zbiorów można wskazać dwie fundamentalne przyczyny: 1. Rozproszenie mnichów ze Sketis w połowie V wieku. Prawie wszystkie apoftegmaty z dwóch powyższych zbiorów pochodzą od Ojców, którzy żyli w Sketis. W kilku fragmentach znajdujemy wzmianki o opuszczeniu przez nich tego osławionego miejsca. Po […]

więcej artykułów

Liturgia

Życie i duch kształtowane przez liturgię – tradycja mnisza

W benedyktyńskim klasztorze sporo czasu poświęcamy modlitwie chórowej i liturgicznym obrzędom. Rozpoczynamy i kończymy nimi dzień, przeplatamy nimi czas pracy i studium. Całe nasze życie jednak nie tyle „poświęcone jest liturgii” jako szczególnemu rodzajowi „dodatkowej pracy” dla własnego zbawienia i dobra Kościoła, ile z samej liturgii wypływa i ku niej się kieruje. Goście przybywający do […]

więcej artykułów