Czytelnia / Aktualności

Praktykuj modlitwę Jezusową!

Od 7 lipca rusza nowy sezon rekolekcji „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa”. Jej wprowadzenie ma na celu lepsze zrozumienie zewnętrznych ram medytacji chrześcijańskiej, doświadczenie medytacji we wspólnocie oraz otwarcie się na doświadczenie medytacji każdego z uczestników rekolekcji. Harmonogram spotkań 2017 / 2018: Tygodniowe: 16 – 20.08.2017 Weekendowe: 7 – 9.07.2017 1 – 3.09.2017 20 – 22.10.2017 17 – […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Muzyka Chopina a „Reguła” św. Benedykta – medytacja o życiu benedyktyńskim dzisiaj

Jednym ze szczególnie aktualnych wspólnych punktów muzyki Chopina i tradycji benedyktyńskiej jest ich faktyczne bycie w mniejszości. Mimo iż obie te rzeczywistości są niezbywalną częścią duchowego dziedzictwa Europy i świata (każda, rzecz jasna, na swój sposób), w praktyce poważnie angażują się w nie nieliczne – w skali całego świata – osoby. Są to dziesiątki – […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

Symptomy zazdrości

Wydaje się, że sama logika wymaga, abyśmy co nieco powiedzieli o zazdrości. Jako jej źródło można wskazać zarówno pychę, jak też diabła. Najpierw pycha zgubiła diabła. Ten, powodowany goryczą zawiści, natychmiast zgubił pierwszego człowieka. Zatem, skoro sam diabeł okazał się najpierw pyszny, a potem zawistny, to wynika z tego, że nie pycha jest owocem zazdrości, ale […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Klimat modlitwy

W sposobie modlitwy opisywanej przez wczesnych pisarzy monastycznych, meditatio musi pozostawać w ścisłym związku z psalmodia, lectio, oratio i contemplatio. Meditatio stanowi część nieprzerwanej całości, w pełni ujednoliconego życia mnicha, conversatio monastica, czyli jego odwracania się od świata ku Bogu. Oddzielając medytację od modlitwy, czytania i kontemplacji, fałszujemy obraz monastycznej drogi modlitwy. W miarę, jak […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Abba, powiedz mi słowo — audiobook z apoftegmatami Ojców Pustyni

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od lat stara się promować duchowe dziedzictwo Ojców Pustyni: świętych mnichów, którzy począwszy od końcówki III wieku zaczęli prowadzić życie pełne wyrzeczeń i modlitwy na pustyniach Egiptu i Palestyny. Kościół widzi w ich doświadczeniu radykalnego oddania się Bogu wielką wartość: mnisi ci bowiem nie tylko starli się z najgłębiej zakorzenionymi ludzkimi słabościami, […]

więcej artykułów

Liturgia

Nic nie może być ważniejsze od Służby Bożej [cz.2]

Bóg jest zatem w Bożym oficjum obecny w sposób bardzo bliski, bezpośredni, gdyż jest On w centrum każdego działania liturgicznego, przede wszystkim w czasie składania Ofiary Eucharystycznej, najważniejszej w ekonomii zbawienia. I to wystarczy, aby określić naszą postawę, tak wewnętrzną, jak zewnętrzną. Można także przypomnieć, że formuły błogosławieństwa, a zwłaszcza poświęcenia naszych kościołów, upewniają o […]

więcej artykułów