Czytelnia / Aktualności

Modlitwa serca i mistyka serca

Przetransponowane na płaszczyznę duchową starożytne teorie medyczne i psychologiczne dotyczące serca wzbogaciły słownictwo biblijne. W ten sposób wypracowano „mistykę serca” cechującą całą tradycję duchową. Tradycja ta jest jednak sprzeczna z inną tradycją, która pod wpływem platonizmu i intelektualizmu neoplatońskiego usiłowała zawęzić psychiczną rolę serca do samej uczuciowości. Eliminowała tym samym posługiwanie się przenośnym znaczeniem słowa […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Jakie są „narzędzia” dobrych uczynków

Po określeniu zasadniczych celów i struktur życia monastycznego Reguła przechodzi do omówienia „narzędzi” dobrych uczynków. Cała mądrość Reguły właściwie zawiera się w prostej myśli: życie i zbawienie przynosi nam prawdziwe zawierzenie i pójście za słowem Bożym. Odpowiada to wyraźnym wskazaniom Pana Jezusa kilkakrotnie powtarzanym w różny sposób. Najbardziej może jest znane: Każdego więc, kto tych […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

Pouczenia Ewagriusza z Pontu

1(25) Jest niedorzecznością, żeby ten, kto goni za zaszczytami, zdołał uniknąć trudów, które są przyczyną zaszczytów. 2(26) Chcesz poznać Boga? Najpierw poznaj samego siebie. 3(27) Prawdziwym spośród przyjaciół jest ten, kto daje możliwość wspólnego przeżywania okoliczności życia. 4(28) Straszną jest rzeczą mieć wysokie mniemanie o sobie przy niewielkich dokonaniach. 5(29) Wyrażanie opinii w każdej sprawie […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Otrzymujemy nie jakąś litość tylko, ale osobową Miłość trynitarną

O ustanowieniu Eucharystii należałoby oczywiście mówić w chronologicznym porządku zdarzeń wcześniej, ale tu będziemy mówić nie o ustanowieniu, ale o trwaniu; a trwanie przedłuża się na nasze teraz i aż do końca świata. Chrystus Pan jest z nami; jest z nami w stanie ofiary i w akcie ofiary; przedłuża akt i stan tej ofiary na […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Abba, powiedz mi słowo — audiobook z apoftegmatami Ojców Pustyni

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od lat stara się promować duchowe dziedzictwo Ojców Pustyni: świętych mnichów, którzy począwszy od końcówki III wieku zaczęli prowadzić życie pełne wyrzeczeń i modlitwy na pustyniach Egiptu i Palestyny. Kościół widzi w ich doświadczeniu radykalnego oddania się Bogu wielką wartość: mnisi ci bowiem nie tylko starli się z najgłębiej zakorzenionymi ludzkimi słabościami, […]

więcej artykułów

Liturgia

Niedziela Pięćdziesiątnicy

Dzisiejsza niedziela jest jak dzień, w którym na przemian to pada deszcz, to znów świeci słońce. Najpierw mówi o miłości – agape – a wkrótce potem o cierpieniu, o ślepocie ludzi i ich oświeceniu. Agape, gnosis, cierpienie – oto trzy jej podstawowe motywy. W poważnym czasie po Siedemdziesiątnicy agape i gnosis są jak błysk światła […]

więcej artykułów