Czytelnia / Aktualności

Sięgaj do źródeł [cz.1]

Startując z nową wersją naszej strony benedyktyni.pl, chcemy rozpocząć od samego początku, czyli od źródeł. Aby mówić o monastycyzmie, trzeba sięgnąć do historii pierwszych wieków, kiedy ruch monastyczny „nabierał kształtów”. Stąd pomysł, aby przedstawić nasz dorobek na tym polu. Jak dobrze wiecie, już od wielu lat, w zasadzie od samego początku działania Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC, […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Jakie są „narzędzia” dobrych uczynków

Po określeniu zasadniczych celów i struktur życia monastycznego Reguła przechodzi do omówienia „narzędzi” dobrych uczynków. Cała mądrość Reguły właściwie zawiera się w prostej myśli: życie i zbawienie przynosi nam prawdziwe zawierzenie i pójście za słowem Bożym. Odpowiada to wyraźnym wskazaniom Pana Jezusa kilkakrotnie powtarzanym w różny sposób. Najbardziej może jest znane: Każdego więc, kto tych […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

Narodziny monastycyzmu

Ascetów spotykamy w gminach chrześcijańskich właściwie od początku ich istnienia. Wyrzeczenie się poprzednio prowadzonego trybu życia, rezygnacja z małżeństwa czy z perspektyw jego zawarcia, usunięcie się z miejsca zajmowanego w społeczeństwie, uprawianie ćwiczeń ascetycznych mających poddać surowej dyscyplinie cielesne popędy były zjawiskiem pospolitym w rozmaitych środowiskach chrześcijańskich. Wcześnie też zrodziła się wysoka ocena dziewictwa i […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Rzeczywistość i duch wiary

Wiara żywa, która jest fundamentem modlitwy, jest przede wszystkim uświadomieniem sobie tego, co jest otworzeniem oczu na rzeczywistość. Chodzi o rzeczywistość niedos­tępną ani dla zmysłów, ani dla przyrodzonego poznania intele­ktualnego, rzeczywistość, w jaką weszliśmy z woli Bożej przez łaskę, rzeczywistość Boskiego Misterium, w którym jesteśmy, rzeczywistość naszego stosunku do Osób Boskich, rzeczywistość nieskończonej i niezmiennej, […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Pierwsze zbiory apoftegmatów

Przekaz apoftegmatów pierwszych pokoleń anachoretów, żyjących w IV i pierwszej połowie V wieku, dokonał się oczywiście dzięki tradycji ustnej. Niewielkie zbiory pisane mogły powstać przed końcem IV wieku, na co wydają się wskazywać apoftegmaty zebrane przez Ewagriusza i Kasjana w ich pismach i dziełach, jak Historia Lausiaca czy Historia mnichów w Egipcie. Jednak dwa najistotniejsze […]

więcej artykułów

Liturgia

Niedziela Pięćdziesiątnicy

Dzisiejsza niedziela jest jak dzień, w którym na przemian to pada deszcz, to znów świeci słońce. Najpierw mówi o miłości – agape – a wkrótce potem o cierpieniu, o ślepocie ludzi i ich oświeceniu. Agape, gnosis, cierpienie – oto trzy jej podstawowe motywy. W poważnym czasie po Siedemdziesiątnicy agape i gnosis są jak błysk światła […]

więcej artykułów