Czytelnia / Aktualności

Sięgaj do źródeł [cz.4]

W najbliższych dniach odbędzie się premiera ostatniego, 3. tomu „Rozmów z Ojcami” św. Jana Kasjana. W naszej księgarni ukaże się też wyciąg z najnowszego woluminu „Źródeł monastycznych” pod tytułem „O grzechu i pokucie”, czyli rozmowy XX i XXIII. A teraz, tradycyjnie zestawienie kolejnych pięciu tomów z serii „Źródła monastyczne”.   Księga reguły pasterskiej Księga reguły […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Jakie są „narzędzia” dobrych uczynków

Po określeniu zasadniczych celów i struktur życia monastycznego Reguła przechodzi do omówienia „narzędzi” dobrych uczynków. Cała mądrość Reguły właściwie zawiera się w prostej myśli: życie i zbawienie przynosi nam prawdziwe zawierzenie i pójście za słowem Bożym. Odpowiada to wyraźnym wskazaniom Pana Jezusa kilkakrotnie powtarzanym w różny sposób. Najbardziej może jest znane: Każdego więc, kto tych […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

Narodziny monastycyzmu

Ascetów spotykamy w gminach chrześcijańskich właściwie od początku ich istnienia. Wyrzeczenie się poprzednio prowadzonego trybu życia, rezygnacja z małżeństwa czy z perspektyw jego zawarcia, usunięcie się z miejsca zajmowanego w społeczeństwie, uprawianie ćwiczeń ascetycznych mających poddać surowej dyscyplinie cielesne popędy były zjawiskiem pospolitym w rozmaitych środowiskach chrześcijańskich. Wcześnie też zrodziła się wysoka ocena dziewictwa i […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Rzeczywistość i duch wiary

Wiara żywa, która jest fundamentem modlitwy, jest przede wszystkim uświadomieniem sobie tego, co jest otworzeniem oczu na rzeczywistość. Chodzi o rzeczywistość niedos­tępną ani dla zmysłów, ani dla przyrodzonego poznania intele­ktualnego, rzeczywistość, w jaką weszliśmy z woli Bożej przez łaskę, rzeczywistość Boskiego Misterium, w którym jesteśmy, rzeczywistość naszego stosunku do Osób Boskich, rzeczywistość nieskończonej i niezmiennej, […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Abba, powiedz mi słowo — audiobook z apoftegmatami Ojców Pustyni

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec od lat stara się promować duchowe dziedzictwo Ojców Pustyni: świętych mnichów, którzy począwszy od końcówki III wieku zaczęli prowadzić życie pełne wyrzeczeń i modlitwy na pustyniach Egiptu i Palestyny. Kościół widzi w ich doświadczeniu radykalnego oddania się Bogu wielką wartość: mnisi ci bowiem nie tylko starli się z najgłębiej zakorzenionymi ludzkimi słabościami, […]

więcej artykułów

Liturgia

Niedziela Pięćdziesiątnicy

Dzisiejsza niedziela jest jak dzień, w którym na przemian to pada deszcz, to znów świeci słońce. Najpierw mówi o miłości – agape – a wkrótce potem o cierpieniu, o ślepocie ludzi i ich oświeceniu. Agape, gnosis, cierpienie – oto trzy jej podstawowe motywy. W poważnym czasie po Siedemdziesiątnicy agape i gnosis są jak błysk światła […]

więcej artykułów