Czytelnia / Aktualności

Każdy z nas, nawet będąc w tłumie, umiera samotnie

Łukasz Wojtusik: Jak ojciec, będąc katechetą, przybliżał dzieciom zagadnienie śmierci? Leon Knabit OSB: Od wielu lat nie prowadzę już klasycznej katechezy w szkołach. Nie przypominam sobie, by problem śmierci był jakoś szczególnie omawiany. Nie da się opowiadać o chrześcijaństwie bez odniesienia do męki Jezusa na krzyżu. Dzieci nie zasypywały mnie pytaniami z rodzaju: „Dlaczego umieramy? […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Kręgi benedyktyńskiej duchowości [odcinek 2]

Zaproponowałem dziesięć kręgów, a nie np. dziesięć stopni czy kroków, gdyż nie wydaje się, aby układały się one w pewnym ciągu postępującym naprzód lub w górę. Przypominają one raczej swoją strukturą koło, a właściwie układają się w spiralę, wznoszącą się dzięki nieustannemu krążeniu i pogłębianiu owych kręgów. Struktura kołowa nie wymusza także ścisłej hierarchii ważności. […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

List czcigodnego Wilhelma do Braci z Mont-Dieu

Wybiegnij, duszo moja, w radości Ducha Świętego i śmiechu serca naprzeciw Braciom z Góry Boga, którzy w ciemności Zachodu i do galijskiej oziębłości wnoszą światło Wschodu i ów dawny zapał egipskich mnichów, mianowicie przykład życia pustelniczego i wzór niebiańskich obyczajów, i złącz się z nimi w życzliwym przywiązaniu i z całą uległością pokornej woli. Dlaczego nie? […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Niewiedza może być ruiną prostoty i świętości

Zobaczyliśmy jak wielkie jest niebezpieczeństwo niewiedzy w życiu duchowym. Ale choć jest ona niebezpieczna, może stać się całkowicie nieszkodliwa przez posłuszną i miłosierną wolę. Jeśli tylko dusza nie będzie trzymać się swych własnych zdolności umysłowych, swojego własnego zdania, własnego sposobu działania. Jeśli tylko wola może doprowadzić się do zgody na oddanie swojego sądu w ręce przełożonego […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Przyczyny spisania apoftegmatów

Warto zastanowić nad genezą utrwalenia apoftegmatów na piśmie. Na podstawie dwóch scharakteryzowanych wyżej zbiorów można wskazać dwie fundamentalne przyczyny: 1. Rozproszenie mnichów ze Sketis w połowie V wieku. Prawie wszystkie apoftegmaty z dwóch powyższych zbiorów pochodzą od Ojców, którzy żyli w Sketis. W kilku fragmentach znajdujemy wzmianki o opuszczeniu przez nich tego osławionego miejsca. Po […]

więcej artykułów

Liturgia

Życie i duch kształtowane przez liturgię – tradycja mnisza

W benedyktyńskim klasztorze sporo czasu poświęcamy modlitwie chórowej i liturgicznym obrzędom. Rozpoczynamy i kończymy nimi dzień, przeplatamy nimi czas pracy i studium. Całe nasze życie jednak nie tyle „poświęcone jest liturgii” jako szczególnemu rodzajowi „dodatkowej pracy” dla własnego zbawienia i dobra Kościoła, ile z samej liturgii wypływa i ku niej się kieruje. Goście przybywający do […]

więcej artykułów