Czytelnia / Aktualności

Kto słucha i wypełnia, prawdziwie buduje dom na skale!

Podobnie jak w przypadku Prawa, którego formalne przestrzeganie nie prowadzi do spotkania z Bogiem, sama wiara w Jezusa jako Mesjasza nie wystarcza. Pan Jezus mówi o tym wyraźnie, że nawet modlitwy w Jego imię, a także proroctwa i cuda, działanie w Jego imię nie są dowodem, że jesteśmy prawdziwie Jego uczniami i przekazicielami Jego Ewangelii: […]

więcej artykułów

Reguła św. Benedykta

Potrzeba wielkiej giętkości, żeby dać się wychować

Zawsze przed wszystkim wzywajmy Ducha Świętego, żebyśmy mogli recta sapere, żeby nie zbłądzić, bo o to nietrudno w sprawach duchowych. Święty Ojciec nasz Benedykt miał prawdę i w pokoju ją posiadał – dla całych pokoleń – dzięki temu, że tak bardzo wyrzekł się swego ducha, żeby móc żyć życiem świętym. Pokazuje nam w Regule zdrowe […]

więcej artykułów

Źródła monastyczne

O sporze z myślami i jak sobie z nimi radzić? Metoda antyretyczna u Ewagriusza z Pontu

Cechą rozumnej natury danej z niebios jest bądź walczyć, bądź pomagać walczącemu, bądź atakować walczącego, wojnę przeciw niemu wzniecać i zmagać się z nim. Walczącymi zaś są ludzie, pomagającymi im – aniołowie Boży, a ich przeciwnikami są złe duchy. Poznanie Boga ginie i zamiera nie z powodu siły przeciwników, ani nie z powodu zwlekania pomocników, […]

więcej artykułów

Z tradycji mniszej

Czasem zakonnice są niezwykle łase na to, żeby przeczytać jakieś nowe objawienie prywatne…

Zastanowimy się z kolei nad ważnym składnikiem naszej doskonałości – nad stosunkiem do Pisma Świętego. Sprawą tą musimy się zająć poważnie z dwóch zupełnie niezależnych od siebie powodów, które mogą się nawet wydawać biegunowo przeciwne. Obowiązek wgłębiania się w pisane Słowo Boże należy do wymogów tradycji naszej wielowiekowej, jak też do po­stulatów dobrze zrozumianej nowoczesności. […]

więcej artykułów

Apoftegmaty Ojców Pustyni

Przyczyny spisania apoftegmatów

Warto zastanowić nad genezą utrwalenia apoftegmatów na piśmie. Na podstawie dwóch scharakteryzowanych wyżej zbiorów można wskazać dwie fundamentalne przyczyny:

więcej artykułów

Liturgia

Liturgia. Misterium życia [cz.2] Liturgia Słowa

Podstawową sprawą jest zatem uznanie (lub nieuznawanie) swojego misterium. Człowiek spontanicznie chciałby być panem samego siebie, sam rozstrzygać we wszystkim o sobie, zachowuje się tak, jak gdyby wszystko o sobie najlepiej wiedział i sam był dla siebie najlepszym mistrzem. Taka postawa jest dzisiaj aktualna, może nawet bardziej niż kiedykolwiek w historii. Wyraźnie wypowiada ją hasło […]

więcej artykułów