Reguła posiada swój „kodeks karny”. Nie jest to najprzyjemniejsza część Reguły, jednak w życiu wspólnym niezbędna. Nie można tolerować we wspólnocie wszystkiego, bo taka wspólnota wkrótce straci swój charakter. Warto się przyjrzeć, jak św. Benedykt podchodzi do zagrożeń i na co każe zwracać uwagę od tej strony, a także, jak poleca postępować wobec tych, którzy przyjmują niewłaściwą postawę.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).