Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC wznowiło 17. tom „Źródeł monastycznych”, w którym znajdziecie dzieło „O życiu kontemplacyjnym” Juliana Pomeriusza.

W pierwszej księdze omówiłem istotę życia kontemplacyjnego, różnicę jaka zachodzi między nim a życiem czynnym oraz sposób w jaki – przy Bożej pomocy – wy moglibyście prowadzić życie kontemplacyjne. W księdze drugiej rozprawiałem o życiu czynnym. Z Bożą pomocą zostało tam pokazane: jaki pożytek przynosi religijne karcenie, na czym polega cnota cierpliwości, jak należy traktować dobra kościelne oraz co należy powiedzieć o duchowej wstrzemięźliwości. Polegając nie tylko na własnych zdolnościach, bo jestem świadom ich ograniczoności, ale ufając mocy waszych modlitw, zabieram się teraz do rozprawy na temat cnót i wad (Z Przedmowy do Księgi Trzeciej)

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).