Oddając książkę Komentarz do Reguły Świętego Ojca naszego Benedykta o. Karola van Oosta do rąk czytelnika, mamy nadzieję, że stanie się ona inspiracją do dalszych poszukiwań źródeł tożsamości benedyktyńskiej, zarówno dla tych, którzy pukają do furty, jak i tych, którzy pukającym tę furtę otwierają…

Kup w księgarni internetowej  |  Przeczytaj fragment

Moralna postawa św. Benedykta w pełni wyraża się w jego Regule, gdyż jest ona dojrzałym owocem doświadczenia naszego Ojca, przeszłości monastycznej, a równocześnie całej duchowości Ojców, całej tradycji. Święty Benedykt bowiem jest przede wszystkim człowiekiem tradycji, odnosi się do niej z głębokim szacunkiem. Nie ma u niego cienia pychy ani zarozumiałości, wynikającego z przekonania, że stworzył coś oryginalnego, zupełnie była mu obca troska o sławę inicjatora życia monastycznego. Testament swój pisze u schyłku życia, opierając się stale na zdaniach starszych. W Regule mamy około 130 cytatów ze Starego i Nowego Testamentu, nie zawsze są one dosłowne, ale często podawane z pamięci, co stanowi świadectwo, że nasz święty Ojciec żył Pismem Świętym. Znał również dokładnie prawie całą ówczesną literaturę duchową: św. Ambrożego, św. Augustyna, św. Bazylego, św. Hieronima, Cezariusza, Kasjana, Makariusza, żywoty mnichów Egiptu (Vitae Patrum) i niektórych męczenników. Posiadał wielką wiedzę i równe jej doświadczenie. I mógłby ktoś postawić teraz zarzut, że jeżeli św. Benedykt stale opiera się na Piśmie Świętym i na Ojcach, to jego Regule brak oryginalności. Jednak tak nie jest. Święty dopełnia doktrynę monastyczną pięciu wieków i tak stwarza swe arcydzieło – Regułę.

Źródłami niniejszego komentarza są (wszak doctrina mea non est mea, sed eius qui misit me): komentarze do Reguły Pawła Diakona (VIII wiek), Hildemarusa (IX), Bernarda z Montecassino (XIII), D. Mege i D. Martene (XVII), D. Calmet (XVIII), D. Delatte (komentarz najnowszy, arcydzieło). Ostatnio wyszedł komentarz D. Herwegena (Karol van Oost)

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).