Szkic dni skupienia dla zakonnic, tak brzmi podtytuł nowej książki s. Małgorzaty Borkowskiej OSB, która została wydana przez tynieckie wydawnictwo. Jak sama Autorka pisze:

Będziemy więc rozważać to szaleństwo Bożej miłości, które nas stworzyło dla siebie i zaprasza nas w siebie. Będziemy je rozważać pod okiem Maryi, która przez całe ziemskie życie rozważała w sercu wszystkie te sprawy, i która kieruje naszą uwagę nie ku sobie samej, ale ku Bogu. Dlatego poszczególne rozmyślania ułożone są w porządku tajemnic różańca: nie wszystkich, skoro jest ich teraz aż dwadzieścia, a tylko większej części, tak dobranej, żeby w nich szukać tej centralnej prawdy; ale oczywiście wszystkie inne są jej równie pełne. Cała ziemska działalność naszego Pana wypływa z Jego miłości do Ojca i rozlewa tę miłość na świat.

Trzeba też z góry wyraźnie powiedzieć, że cała przedstawiona tu nauka, choćby niektóre jej elementy mogły wydać się komuś nowe, nie pochodzi z niczyjego prywatnego objawienia, z żadnych widzeń; ale jest po prostu refleksją teologiczną, wyciągnięciem wniosków z tekstów Pisma Świętego i z nauki i tradycyjnej pobożności Kościoła. Dotyczy aspektu bardzo często pomijanego w nauczaniu, niemniej obecnego w tekstach biblijnych.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).