Monastyczne e-booki

Przygotowaliśmy dla każdego 18 nowych e-booków, w tym po raz pierwszy w Polsce dokonaliśmy konwersji 3 tomów pism św. Jana Kasjana pt. „Rozmowy z Ojcami”. Przy okazji wzbogaciliśmy naszą biblioteczkę e-booków o teksty ojców: Augustyna Jankowskiego, Leona Knabita, Piotra Rostworowskiego, Jana Pawła Konobrodzkiego, Włodzimierza Zatorskiego. (więcej…)

„Rozmowy z Ojcami, tom 3” już dostępny…

W naszej księgarni internetowej ukazał się kolejny tom z serii „Źródła monastyczne” autorstwa św. Jana Kasjana pt. „Rozmowy z Ojcami, tom 3”, pojawiła się również wersja mniejsza, fragment z 3. tomu pt. „O grzechu i pokucie”Rozmowy z Ojcami plasują się w okolicach dzisiejszego wywiadu. Dwaj młodzi mnisi wędrują po Egipcie, aby odkryć tajniki życia monastycznego. (więcej…)

„Kamienie do mozaiki” i „Życie mnisze” dostępne…

W ostatnim czasie w ofercie naszego wydawnictwa ukazały się cztery nowe pozycje. Pierwsza z nich, Dwadzieścia dialogów Jezusa o. Augustyna Jankowskiego OSB, po raz drugi już pojawia się w druku, po gruntownym odświeżeniu. Na drugą i trzecią składają się dwa niewielkie tomy konferencji tego samego autora, wydane pod tytułem Życie mnisze (1) Życie mnisze (2). Ostatnia książka to niepublikowana dotychczas praca o. Pawła Sczanieckiego OSB, Kamienie do mozaiki. Zachęcamy, by zapoznać się z dziełami naszych mnichów. (więcej…)

Audiobook „Abba, powiedz mi słowo. Apoftegmaty Ojców Pustyni”

Przed kilku lat poprosiliśmy znanego aktora, Edwarda Linde-Lubaszenkę, o współpracę przy nagrywaniu wybranych tekstów z nurtu egipskiego monastycyzmu. Projekt długo domagał się dokończenia, i tak cieszymy się, że możemy dziś przesłać na ręce sympatyków duchowości Ojców Pustyni ZAPOWIEDŹ audiobooka z wyborem apoftegmatów, czyli krótkich form literackich, z których każda przebiega według schematu: abba odpowiada na pytanie ucznia. Dlatego też tej publikacji nadaliśmy tytuł taki, a nie inny: Abba, powiedz mi słowo. (więcej…)

Zapowiedź 3 książek Augustyna Jankowskiego OSB

Wkrótce w Wydawnictwie Benedyktynów TYNIEC ukażą się 2 wznowienia i nowa książka Ojca Augustyna Jankowskiego OSB – benedyktyn, były opat tyniecki, biblista, redaktor naukowy Biblii Tysiąclecia, członek Papieskiej Komisji Biblijnej Kongregacji Nauki Wiary, doktor honoris causa PAT. (więcej…)

Zapowiedź książki Pawła Sczanieckiego OSB pt. „Kamienie do mozaiki”

Mnisza literatura w Polsce, choć mało znana, istnieje i rozwija się od tysiąca lat.Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego jest dzie­łem benedyktynów, tak samo pierwsza kronika polska i wiele innych pomników dziejowych. Chociaż warunki miejscowe nie sprzyjały roz­kwitowi tej literatury, nagromadziły się teksty, a także cały szereg utworów godnych pamięci. Interesują one jako podstawa w studium nad duchowością, którą inspirowała Reguła św. Benedykta w coraz to nowych okolicznościach. Tak formułuje się temat przedstawionych tu­taj refleksji, łączących nawet kartuzów z czynnymi zgromadzeniami XX wieku. Na razie są to raczej tylko poszukiwania z całym ryzykiem, które łączy się zawsze z takim przedsięwzięciem. Na Zachodzie, wie­le bogatszym w źródła i tradycje, podjęto prace, a nawet uwieńczono je sukcesem. W Polsce — jak się zdaje — trzeba znacznie rozszerzyć problematykę i podstawę źródłową, sięgając aż po czasy obecne. To wpłynie korzystnie na całość opracowania, aktualizując je wydatnie. W obecnym świecie wiele tysięcy ludzi żyje według Reguły św. Be­nedykta, a w Polsce ich liczba jest także dość znaczna. Refleksje umieszczone w publikacji mogą zainteresować także osoby poza tym gronem, bo duchowość bene­dyktyńska odznacza się szerokością. (więcej…)