Zapowiedź książki Pawła Sczanieckiego OSB pt. „Kamienie do mozaiki”

Mnisza literatura w Polsce, choć mało znana, istnieje i rozwija się od tysiąca lat.Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego jest dzie­łem benedyktynów, tak samo pierwsza kronika polska i wiele innych pomników dziejowych. Chociaż warunki miejscowe nie sprzyjały roz­kwitowi tej literatury, nagromadziły się teksty, a także cały szereg utworów godnych pamięci. Interesują one jako podstawa w studium nad duchowością, którą inspirowała Reguła św. Benedykta w coraz to nowych okolicznościach. Tak formułuje się temat przedstawionych tu­taj refleksji, łączących nawet kartuzów z czynnymi zgromadzeniami XX wieku. Na razie są to raczej tylko poszukiwania z całym ryzykiem, które łączy się zawsze z takim przedsięwzięciem. Na Zachodzie, wie­le bogatszym w źródła i tradycje, podjęto prace, a nawet uwieńczono je sukcesem. W Polsce — jak się zdaje — trzeba znacznie rozszerzyć problematykę i podstawę źródłową, sięgając aż po czasy obecne. To wpłynie korzystnie na całość opracowania, aktualizując je wydatnie. W obecnym świecie wiele tysięcy ludzi żyje według Reguły św. Be­nedykta, a w Polsce ich liczba jest także dość znaczna. Refleksje umieszczone w publikacji mogą zainteresować także osoby poza tym gronem, bo duchowość bene­dyktyńska odznacza się szerokością.

Ojciec Paweł kreśli przed nami historię mnichów, mniszek i ogółem monastycyzmu na ziemiach polskich. Poniżej przesyłamy okładkę książki „Kamienie do mozaiki. Mnisi, mniszki, monastycyzm”

kamienie_do_mozaiki

Terminy rekolekcji „Oddychać Imieniem” – praktyka modlitwy Jezusowej

„Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia” – powiada św. Jan Klimak, autor Drabiny do raju. Te słowa stały się inspiracją dla dziesiątek uczestników rekolekcji prowadzonych przez tynieckiego opata. Założeniem tych trzydniowych spotkań jest przekonanie, że dla ludzi żyjących poza klasztorem szczególnie pożyteczna jest praktyka modlitwy Jezusowej. Polega ona na jednoczeniu się ze Zbawicielem poprzez powtarzanie słów „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”, a zgodnie z tradycją bizantyjską, słowa te można łączyć z wdechem i wydechem. Osoba, która wytrwale oddaje się tego rodzaju modlitwie z czasem orientuje się, że modlitwa rzeczywiście staje się jak oddech, a umysł spontanicznie wznosi się ku Bogu w wielu punktach dnia.

Jak podkreślają organizatorzy rekolekcji, spotkania te są przeznaczone dla wszystkich: zarówno dla tych, którzy tę modlitwę wyciszenia (gr. hesychia) już praktykują, jak i dla tych, którzy z hezychazmem dopiero się spotkali. Oprócz ojca opata w prowadzenie rekolekcji zaangażowany jest inny tyniecki mnich, br. Brunon Koniecko. Z terminami rekolekcji można zapoznać się poniżej:

Terminy rekolekcji 2016:

  • 9–11.12.2016

Terminy rekolekcji 2017:

  • 6–8.01.2017
  • 3–5.02.2017
  • 3–5.03.2017
  • 7–9.04.2017
  • 5–7.05.2017
  • 2–4.06.2017

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

Program rekolekcji „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa”

Koszt udziału:

opłata za pobyt + dobrowolna ofiara za rekolekcje

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00

Zapraszamy do poznawania bogactwa tradycji chrześcijańskiego Wschodu i do odwiedzin w tynieckim klasztorze.