Pobierz darmowy e-book o medaliku św. Benedykta

Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC udostępniło darmowy e-book ojca Pawła Sczanieckiego OSB pt. O medalu św. Benedykta. Wersję obszerniejszą na temat historii i symboliki medalika św. Benedykta znajdziecie w publikacji ojca Pawła, Historia i symbolika medalika św. Benedykta, oraz w opracowaniu ojca Szymona Hiżyckiego OSB, Medalik Świętego Benedykta.

Pobierz darmowy e-book

„Servite Domino!” dostępny

Wydanie tomu stanowi odpowiedź na rosnące w Polsce zapotrzebowanie na tego typu opracowania: popularność liturgii przedsoborowej, zwanej popularnie „trydencką”, nieustannie wzrasta. W 2007 r. papież Benedykt XVI w Liście apostolskim motu proprio Summorum Pontificum zezwolił na celebrowanie jej bez specjalnych zezwoleń, podkreślając jednocześnie, iż ożywianie starszej formy rytu wymaga odpowiedniego przygotowania. Między innymi w tym pomocny może być podręcznik Servite Domino!.

Rekolekcje ze św. Benedyktem

Pierwsze dwa wiersze Reguły mogłyby stanowić podstawę całych rekolekcji. My zajmiemy się na początku trzema z występujących w nich słów posługując się metodą podobną do stosowanej w teologii biblijnej: aby lepiej zrozumieć znaczenie jednego miejsca tekstu, przytacza się podobne wypowiedzi z tego samego pisma albo z innych tekstów tego samego autora, wreszcie zaś odnosi do nauki całej Biblii. Dla nas źródłem będzie cała Regułą, tekst stosunkowo krótki, obejmujący 73 rozdziały liczące od kilku do kilkudziesięciu wierszy a także w niektórych wypadkach będziemy się odnosili do innych tekstów monastycznych z tego okresu albo takich, które mogły dla św. Benedykta stanowić wzór (Tomasz M. Dąbek OSB)

Kup w księgarni internetowej  |  Przeczytaj fragment