Żywot św. Antoniego Wielkiego

Po śmierci rodziców pozostał sam z siostrą, która była jeszcze bardzo mała. Mając lat około osiemnastu czy dwudziestu, troszczył się o nią i o dom. Nie minęło sześć miesięcy od śmierci rodziców, kiedy idąc, jak to miał w zwyczaju, do Domu Pańskiego, rozważał w skupieniu, jak apostołowie, porzuciwszy wszystko, poszli za Zbawicielem, a ludzie opisani w Dziejach Apostolskich, sprzedawszy wszystko, co posiadali, przynieśli pieniądze i złożyli do stóp apostołów, aby rozdzielić pomiędzy potrzebujących. Jakaż wielka nadzieja była dla nich przygotowana w niebie. Myśląc o tym, przyszedł do Domu Pańskiego, gdzie właśnie odczytywano Ewangelię, i usłyszał Pana mówiącego do bogacza: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj wszystko, co posiadasz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Antoni, jakby od Boga otrzymał to wspomnienie o świętych i jakby do niego skierowane było to czytanie, natychmiast wyszedł z Domu Pańskiego i majątek, który odziedziczył po przodkach (trzysta arur dobrej i urodzajnej ziemi), rozdał mieszkańcom wioski, aby nie był troską ani dla niego, ani dla jego siostry. Sprzedał także wszystkie ruchomości, a pieniądze, które uzyskał, rozdał biednym, zachowując nieco dla siostry.

Kup w księgarni internetowej  |  Przeczytaj fragment

Medytować to…

Oddajemy w Wasze ręce refleksje o medytacji chrześcijańskiej Brunona Koniecki OSB pt. Medytować to… Brat Brunon od paru lat jest związany z Centrum Duchowości Benedyktyńskiej. Od jakiegoś czasu prowadzi rekolekcje z modlitwą Jezusową pt. Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa. Tytuł publikacji zaczerpnięty został z artykułu, który opublikowaliśmy w 2015 r. Z biegiem czasu materiału przybywało, i tak powstał obecny zbiór.

Kup w księgarni internetowejPrzeczytaj fragment

Cisza medytacji nawiązuje do ciszy żłóbka. Tam stykamy się z czymś nieoczekiwanym, a zarazem tajemniczym. Nie tego spodziewali się Mędrcy, szukający nowonarodzonego Króla. Król musi przecież urodzić się w pałacu, wśród możnych i wielkich tego świata. Nie mogło być inaczej. Rzeczywistość jednak po raz kolejny okazała się inna, niż można było sądzić. Jakże często to, co człowieka spotyka, zmusza go do zrewidowania jego wyobrażenia o wydarzeniu. Jakim zaś wydarzeniem było narodzenie Syna Bożego! Wobec Dzieciątka wypada nam tylko zamilknąć, upaść na twarz i oddać Mu pokłon. Wcielenie jest Tajemnicą, której do końca nie zrozumiemy. W medytacji też jest pewna tajemnica, tajemnica spotkania. Dokonuje się ono, ale jednocześnie jakby jest przede mną zakryte, w którym nie wszystko jest mi dane, w którym nie wszystko mogę zrozumieć.


Zobacz inne publikacje na temat medytacji chrześcijańskiej.

„Pisma ascetyczne” Ewagriusza z Pontu w wersji elektronicznej

Udostępniamy dla wszystkich czytelników sztandarowe dzieło Ewagriusza z Pontu, wydane w dwóch tomach — Pisma ascetyczne, w których znajdziecie między innymi sławną koncepcję ośmiu duchów zła i sposoby walki z nimi.

Pisma ascetyczne, tom 1  |  Pisma ascetyczne, tom 2

Mnich z Pontu, tworząc pewien system, doktrynę ascezy, był teologiem ex professo. Schematyzm jego nauki niekiedy działa zniechęcająco na tych, których fascynuje niepowtarzalność drogi każdego człowieka do świętości. Znajdujemy tu z pewnością ślady greckiego, intelektualnego spojrzenia na świat i ludzką naturę. Fascynacja doktryną Ewagriusza jeszcze dzisiaj może być wyrazem pewnego snobizmu. Jednak był on bodajże pierwszym, który ujął w spójny system całą dziedzinę życia duchowego i ascezy. Chociaż jego program ukształtowały konkretne potrzeby środowiska pustelniczego, to jednak w jego nauce, choćby w temacie ascezy myśli, wszyscy możemy znaleźć wiele dla siebie.


Zobacz również wersję drukowaną: