Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII–XVIII wieku

Materiały, które zebrałam, dotyczą przede wszystkim mojego własnego zakonu, a więc wszelkiego rodzaju benedyktynek. Archiwa nasze udało mi się poznać dość dobrze podczas ćwierćwiecznej już kwerendy. Archiwalia pozostałe po klauzurowych brygidkach, po cysterkach i karmelitankach dawnej obserwancji, a więc zakonach, których już obecnie w Polsce nie ma, zbieram również od dawna. Wreszcie w ostatnich latach udostępniono mi także zbiory norbertanek w Imbramowicach; w Krakowie – augustianek, bernardynek, dominikanek, klarysek i norbertanek; w Warszawie – wizytek. Co do pozostałych klasztorów, musiałam korzystać z innych zbiorów państwowych i kościelnych; szczególnie z archiwów ojców bernardynów i karmelitów w Krakowie oraz karmelitów bosych w Czernej. Do wielu informacji mimo to nie dotarłam; ufam, że ten niedostatek wyjdzie na korzyść historiografii zakonnej, gdyż pobudzi do pracy te siostry, które uznają, że o ich zakonie należałoby napisać więcej i z lepszym zrozumieniem (Małgorzata Borkowska OSB) (więcej…)

Wartości fundamentalne monastycyzmu

W serii „Biblioteka Christianitas” ukazała się nowa publikacja Dom Augustina Savatona OSB „Wartości fundamentalne monastycyzmu”stara się odpowiedzieć na pytanie: Kim jest mnich w stanie czystym, jeśli można tak powiedzieć? Zwykle ludzie, bez specjalnego rozróżniania, odnoszą to pojęcie do tej kategorii zakonników, do której nie najlepiej ona pasuje; wystarczy, że modelem ich życia jest życie w konwencie. Cóż zatem odróżnia mnicha nie tylko od duchownego diecezjalnego żyjącego „w świecie”, ale też od księdza żyjącego w instytucie życia konsekrowanego, od franciszkanina, dominikanina, jezuity, redemptorysty, karmelity czy kanonika regularnego? (więcej…)

Monastyczne e-booki

Przygotowaliśmy dla każdego 18 nowych e-booków, w tym po raz pierwszy w Polsce dokonaliśmy konwersji 3 tomów pism św. Jana Kasjana pt. „Rozmowy z Ojcami”. Przy okazji wzbogaciliśmy naszą biblioteczkę e-booków o teksty ojców: Augustyna Jankowskiego, Leona Knabita, Piotra Rostworowskiego, Jana Pawła Konobrodzkiego, Włodzimierza Zatorskiego. (więcej…)

„Rozmowy z Ojcami, tom 3” już dostępny…

W naszej księgarni internetowej ukazał się kolejny tom z serii „Źródła monastyczne” autorstwa św. Jana Kasjana pt. „Rozmowy z Ojcami, tom 3”, pojawiła się również wersja mniejsza, fragment z 3. tomu pt. „O grzechu i pokucie”Rozmowy z Ojcami plasują się w okolicach dzisiejszego wywiadu. Dwaj młodzi mnisi wędrują po Egipcie, aby odkryć tajniki życia monastycznego. (więcej…)