Nowa książka ojca Włodzimierza Zatorskiego OSB

Dar wolności a tajemnica nieprawości owoc rekolekcji, które prowadził ojciec Włodzimierz Zatorski OSB w Olsztynie w 2016 r. Wydaje się, że dzisiaj trzeba na nowo postawić pytanie o ascezę, gdyż rozmyło się samo jej pojęcie, a jej wartość religijna została podważona. Szatan w walce z człowiekiem może wszystko wykorzystać. W Hymnie o miłości św. Pawła była mowa o tym, że choćbyś ciało wystawił na spalenie, majątek rozdał, a nie miał miłości, nic nie zyskasz. Sama asceza zatem niczego nie daje. Asceza, czyli rodzaj samoograniczania się uzyskuje swój sens tylko wtedy, gdy jest właściwie ukierunkowana i jest połączona z naszym spotkaniem z Bogiem, czyli przede wszystkim z modlitwą i z miłością do innych oraz siebie samego. Niemniej do ascezy Pan Jezus nas nie tylko zachęca, ale też wzywa. (więcej…)

Medalik św. Benedykta grawerowany laserowo

Nasze wydawnictwo prezentuje nową linię produktów grawerowanych laserowo. Proces graweru odbywa się w siedzibie wydawnictwa, na miejscu. Jako pierwszy udostępniony został medalik św. Benedykta (rewers) na ścianę. Średnica tzw. plastra bukowego wynosi 20 cm, grubość 1,5 cm. Całość jest pokryta olejem naturalnym i zapakowana w eleganckie pudełko z wygrawerowanym herbem opactwa tynieckiego. (więcej…)

Modlitewnik benedyktyński

Świat zwraca się do człowieka wierzącego z bogatą ofertą propozycji dotyczących jego duchowego rozwoju. Niektóre, z oczywistych względów, są nie do zaakceptowania dla osoby wierzącej. Jednak jest również niemało takich, które rozwijając się na gruncie zdrowej wiary katolickiej, są dla wielu skuteczną pomocą. Szczególnie na przestrzeni ostatnich kilku wieków powstały różne metody i praktyki pobożne, traktowane jako istotny element duchowości katolickiej. (więcej…)

Odnowa monastycyzmu zachodniego według ducha i litery „Reguły” św. Benedykta

Prezentujemy nowy tom z serii „Z tradycji mniszej” pt. Perfectio conversationis, której autorem jest ceniony pisarz i znawca Ewagriusza z Pontu Gabriel Bunge OSB. U progu trzeciego tysiąclecia monastycyzm jawi się jako późna gałąź wiekowego drzewa zasadzonego w trzecim stuleciu przez świętych Ojców–pustelników w Egipcie. Korzenie jego sięgają czasów apostolskich. Żywotność i płod­ność tej jego gałęzi zależeć będzie w dużej mierze od umiejętności odniesienia się do współczesności, której nurt niesie tą gałąź wraz z całą ludzkością. (więcej…)

Kroniki

Sulpicjusz Sewer prawdopodobnie odbył studia prawnicze w Bordeaux i został adwokatem: Paulin z Noli oddaje hołd jego elokwencji i talentowi, ale nie precyzuje, w jakim mieście praktykuje adresat jego listu. Z pewnością nie był uczniem poety Auzona, bo tego ostatniego zatrzymała w Rzymie kariera polityczna, w związku z czym między 365 r. a 379 r. nie przebywał w Bordeaux, a po powrocie nie podejmuje funkcji profesora retoryki. Z Paulinem zaś zawiązuje więzy przyjaźni nieco przed 385 r., przypuszczalną datą ślubu Sulpicjusza. Pochodzący ze szlachty galoromańskiej, złączony ślubem z rodziną konsuli, posiadający ogromną, odziedziczoną po żonie fortunę, którą w jego rękach pozostawiła teściowa Bassula, zostaje ascetą pomiędzy 393 a 397 r. Zamierzał udać się z Paulinem do Italii, ale zamiaru tego nie zrealizował. Zdecydował się rozdać wszystkie dobra, poza majątkiem Primuliacum, który sobie zostawił. Klasztor, który tam utworzył, nie miał nic z surowości klasztorów św. Pachomiusza (†346), czy nawet klasztoru Marcina w Logogiacum (Ligugé) bądź Marmoutier (Maius Monasterium). Przypominał raczej Cassiciacum św. Augustyna, gdzie rolę św. Moniki pełniła Bassula i gdzie Sulpicjusz oddawał się miłym a nabożnym dialogom ze swymi przyjaciółmi. W ciągu 397 r. napisał „Vita Martini” o żyjącym jeszcze wtedy Marcinie z Tours, którego spotkał osobiście. (więcej…)