„Niech pamięć o Jezusie złączy się z twym oddechem, a wówczas poznasz pożytek wyciszenia” – powiada św. Jan Klimak, autor Drabiny do raju. Te słowa stały się inspiracją dla dziesiątek uczestników rekolekcji prowadzonych przez tynieckiego opata. Założeniem tych trzydniowych spotkań jest przekonanie, że dla ludzi żyjących poza klasztorem szczególnie pożyteczna jest praktyka modlitwy Jezusowej. Polega ona na jednoczeniu się ze Zbawicielem poprzez powtarzanie słów „Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem”, a zgodnie z tradycją bizantyjską, słowa te można łączyć z wdechem i wydechem. Osoba, która wytrwale oddaje się tego rodzaju modlitwie z czasem orientuje się, że modlitwa rzeczywiście staje się jak oddech, a umysł spontanicznie wznosi się ku Bogu w wielu punktach dnia.

Jak podkreślają organizatorzy rekolekcji, spotkania te są przeznaczone dla wszystkich: zarówno dla tych, którzy tę modlitwę wyciszenia (gr. hesychia) już praktykują, jak i dla tych, którzy z hezychazmem dopiero się spotkali. Oprócz ojca opata w prowadzenie rekolekcji zaangażowany jest inny tyniecki mnich, br. Brunon Koniecko. Z terminami rekolekcji można zapoznać się poniżej:

Terminy rekolekcji 2016:

  • 9–11.12.2016

Terminy rekolekcji 2017:

  • 6–8.01.2017
  • 3–5.02.2017
  • 3–5.03.2017
  • 7–9.04.2017
  • 5–7.05.2017
  • 2–4.06.2017

Rozpoczęcie: godz. 17.00  Zakończenie: godz. 14.00

Program rekolekcji „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa”

Koszt udziału:

opłata za pobyt + dobrowolna ofiara za rekolekcje

Zapisz się:

tel. (12) 688 5 450, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

Rezerwacji prosimy dokonywać od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 17:00

Zapraszamy do poznawania bogactwa tradycji chrześcijańskiego Wschodu i do odwiedzin w tynieckim klasztorze.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).