Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC zapowiada wydanie pierwszego, polskiego podręcznika dla ministrantów i ceremoniarzy do liturgii w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego pt. Servite Domino!. Autorem publikacji jest Szymon Orkisz. Premiera planowana jest na styczeń 2018 r.

Słowo wstępne abpa Guido Pozzo:

W liście do biskupów towarzyszącym Motu Proprio Summorum Pontificum z 7 lipca 2007 r. papież Benedykt XVI pisał, że posługiwanie się dawnym mszałem zakłada pewien poziom formacji liturgicznej. Dlatego też każdy wysiłek zmierzający do pogłębienia znajomości złożonego dziedzictwa, jakim jest forma nadzwyczajna rytu rzymskiego, należy powitać z wielką przychylnością.

Jestem zatem wdzięczny, że z pomocą Stowarzyszenia Una Voce Polonia oraz Wydawnictwa Benedyktynów w Tyńcu doprowadzono do szczęśliwego końca redakcję i opublikowano podręcznik w języku polskim do użytku ministrantów przy celebracjach liturgicznych w usus antiquior. Publikacja ta przysłuży się niewątpliwie bardziej odpowiedniemu, ujednoliconemu i wielowymiarowemu rozwojowi ceremonii, co zaowocuje u wszystkich uczestników celebracji pogłębioną i osobistą zażyłością z liturgią, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.

Ufam przeto, że podręcznik nie tylko będzie przyjęty z wdzięcznością przez tych, którzy zaangażowani są w służbę liturgiczną, ale że stanie się on instrumentem, który pozwoli podnieść jakość ars celebrandi, a dzięki temu nastąpi pogłębienie życia wiary, nadziei i miłości ludu chrześcijańskiego.

abp Guido Pozzo
Arcybiskup Tytularny Bagnoregio
Sekretarz Komisji Papieskiej „Ecclesia Dei”

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).