Zasadnicza myśl Kasjana dotycząca życia duchowego jest prosta: kształtować swoje życie w oparciu o Słowo Boże. Cała mądrość polega na umiejętnym odczytaniu Pisma Świętego i konkretnym wprowadzeniu go w życie. Służy temu praktyka stałego czytania (lectio divina), medytacji i liturgia godzin. Modlitwa jest dla Kasjana zasadniczo odpowiedzią na usłyszane Słowo Boże, a jednocześnie jest świadomie i nieustannie przez to słowo kształtowana, aż do pełni, gdy mnich zapomina już o sobie i o tym, że się modli – jak to wyraził św. Atonii.

Trudno dziś precyzyjnie określić, co Kasjan zaczerpnął z tekstów innych autorów, a co pochodzi z jego osobistego doświadczenia. Ale właśnie ten fakt świadczy o tym, że bardzo autentycznie przejął tradycję i twórczo się w nią włączył. Jego nauka o zasadach życia duchowego do dzisiaj pozostaje aktualna.

Autor monografii, benedyktyn Columba Stewarta, ukazuje myśl Kasjana na tle epoki. Szeroko omawia źródła i jednocześnie ukazuje oryginalność pisarza. W obszernych przypisach przytacza różne opinie i podejścia do Kasjana i omawianych zagadnień. Są one prawdziwą kopalnią informacji na temat obecnego stanu badań w tej dziedzinie. Tekst samej monografii jest jednak tak napisany, że czytelnik nie potrzebuje koniecznie odnosić się do przypisów. Stąd umieściliśmy je na końcu, aby nie przytłaczały zasadniczego tekstu swoim rozmiarem.

Kup w księgarni internetowej  |  Przeczytaj fragment

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).