Mnisza literatura w Polsce, choć mało znana, istnieje i rozwija się od tysiąca lat.Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego jest dzie­łem benedyktynów, tak samo pierwsza kronika polska i wiele innych pomników dziejowych. Chociaż warunki miejscowe nie sprzyjały roz­kwitowi tej literatury, nagromadziły się teksty, a także cały szereg utworów godnych pamięci. Interesują one jako podstawa w studium nad duchowością, którą inspirowała Reguła św. Benedykta w coraz to nowych okolicznościach. Tak formułuje się temat przedstawionych tu­taj refleksji, łączących nawet kartuzów z czynnymi zgromadzeniami XX wieku. Na razie są to raczej tylko poszukiwania z całym ryzykiem, które łączy się zawsze z takim przedsięwzięciem. Na Zachodzie, wie­le bogatszym w źródła i tradycje, podjęto prace, a nawet uwieńczono je sukcesem. W Polsce — jak się zdaje — trzeba znacznie rozszerzyć problematykę i podstawę źródłową, sięgając aż po czasy obecne. To wpłynie korzystnie na całość opracowania, aktualizując je wydatnie. W obecnym świecie wiele tysięcy ludzi żyje według Reguły św. Be­nedykta, a w Polsce ich liczba jest także dość znaczna. Refleksje umieszczone w publikacji mogą zainteresować także osoby poza tym gronem, bo duchowość bene­dyktyńska odznacza się szerokością.

Ojciec Paweł kreśli przed nami historię mnichów, mniszek i ogółem monastycyzmu na ziemiach polskich. Poniżej przesyłamy okładkę książki „Kamienie do mozaiki. Mnisi, mniszki, monastycyzm”

kamienie_do_mozaiki

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).