Hasło: „szukaj pokoju” trzeba zobaczyć w perspektywie takich rozterek człowieka. Oznacza ono szukanie postawy, która daje stabilne uspokojenie namiętności, stałość, wytrwałość w sytuacjach zagrożenia, równowagę, a przede wszystkim poczucie własnej wartości niezależnie od pojawiającego się zagrożenia. Wezwanie św. Benedykta do upartego dążenia do pokoju i trzymania się go jest mądrością odnoszącą się do życia tu i teraz (Włodzimierz Zatorski OSB Droga duchowa)

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).