Co zatem konkretnie znaczy „szukanie pokoju”? Z dotychczasowych rozważań wiemy, że można go odnaleźć jedynie wówczas, gdy będziemy respektować zasadnicze prawa rządzące naszym życiem. Są one bardzo mocne, powiedziałbym nawet tak mocne jak prawa przyrody odnoszące się do materii. Pierwszym i zasadniczym krokiem jest osobiste odkrycie tych praw w życiu. To, co wydaje się nam dzisiaj w sposób szczególny przeszkadzać nie tylko w odnajdywaniu prawdziwego pokoju, ale w ogóle w duchowym postępie, to istniejące w nas rozszczepienie, swoista „schizofrenia” polegająca na tym, że co innego przyjmujemy naszym rozumem jako mądre i dobre, a jednocześnie w życiu kierujemy się zupełnie innymi zasadami. Istnieje w nas pęknięcie pomiędzy myślą i egzystencją. Odnosi się to już do zwykłej higieny życia, ale szczególnie tragiczny charakter ma w wymiarze religijnym i egzystencjalnym (Włodzimierz Zatorski OSB Droga duchowa)

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz

Twój e-mail nie będzie publikowany. Wypełnij pola oznaczone (*).