Co wiemy o św. Benedykcie?

Aby na to pytanie odpowiedzieć, należy rozważyć kolejno to, co dotyczy jego życia, a następnie jego Reguły.

Nie mamy żadnych wątpliwości, co do istnienia bardzo wielu postaci żyjących w starożytności, bo albo oni sami mówili o sobie w pismach o sprawdzonej autentyczności, albo inni mówili o nich w wiarygodnych tekstach. W ostatecznym rezultacie te dwa rodzaje świadectw wzajemnie się potwierdzają: św. Augustyn i św. Grzegorz obaj pisali, a zarazem byli tematem pism, które o nich traktowały. A jakimi pismami dysponujemy na temat św. Benedykta? Nie mówił on nic o sobie samym, a jedyny tekst z jego czasów, który mówi o nim, należy do tego gatunku literackiego, w którym pierwszorzędnym celem nie jest bynajmniej przekaz danych historycznych. Jest to pismo o charakterze duchowym, w którym św. Grzegorz Wielki, papież, w formie fikcyjnych Dialogów z niejakim diakonem Piotrem objaśnia duchową naukę posługując się opowiadaniami, w których dużo miejsca zajmują nadzwyczajne zjawiska. (więcej…)