W Polsce obecna jest również gałąź żeńska życia benedyktyńskiego. Jest kilka zakonów żyjących Regułą św. Benedykta w naszej ojczyźnie:

Mniszki Zakonu Świętego Benedykta (Kongregacja Panien Benedyktynek w Polsce pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny)

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej (Loretanki)

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek (Benedyktynki Misjonarki)

Mniszki Benedyktynki od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu (Benedyktynki Sakramentki)

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego (Benedyktynki Samarytanki)