Męskie wspólnoty żyjące według Reguły św. Benedykta początkowo (od VI wieku) nie były połączone w formalny zakon. Później tworzyły kongregacje stosujące podobną interpretację Reguły św. Benedykta oraz podobne zwyczaje. W 1893 r. powstała Konfederacja Benedyktyńska (Confoederatio Benedictina). Została ustanowiona przez papieża Leona XIII. Należy do niej obecnie 19 kongregacji oraz pewna ilość wspólnot poza kongregacjami.

Konfederacja Benedyktyńska nie jest zakonem. To unia kongregacji i klasztorów niezależnych. Jej honorowym zwierzchnikiem i reprezentantem jest opat prymas. Wybierany jest przez Kongres Opatów na 8 lat. Rezyduje w Opactwie i Kolegium św. Anzelma w Rzymie. Od 2016 r. jest nim o. Gregory Polan OSB.

Dokumentem, który opisuje strukturę Konfederacji jest Lex Propria Confoederationis Benedictinae. Stolica Apostolska zatwierdziła dla Konfederacji także kalendarz liturgiczny. Dotyczy on wszystkich klasztorów należących do Konfederacji Benedyktyńskiej. Na jego podstawie każdy klasztor tworzy swój własny kalendarz liturgiczny. Można się z nim zapoznać tutaj.

Każda z kongregacji stanowi według prawa kanonicznego odrębny zakon z własnymi prawami (konstytucjami i deklaracjami), którego przełożonym jest opat prezes. Przełożony domu niezależnego (opat lub przeor konwentualny) jest wyższym przełożonym zakonnym. Jego godność odpowiada stanowisku prowincjała w innych zakonach. Kongregacje skupiają klasztory w obrębie krajów (często z założonymi przez nie placówkami na innych terytoriach) albo stanowią pozostałość odrębnych zakonów opartych na Regule św. Benedykta. W 2018 r. Konfederacja Benedyktyńska liczyła ok. 7500 członków.

Wszystkie polskie męskie klasztory benedyktyńskie należą do Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. Została ona utworzona w 1920 r. Jej założycielem jest bł. Kolumba Marmion OSB. Od tego czasu Kongregacja Zwiastowania jest członkiem Konfederacji Benedyktyńskiej. Na czele Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania od 2018 r. stoi o. Maksymilian Nawara OSB z Lubinia.

Kongregacje należące do Konfederacji Benedyktyńskiej:

 • Kongregacja kasyneńska
 • Kongregacja angielska
 • Kongregacja węgierska
 • Kongregacja szwajcarska
 • Kongregacja austriacka
 • Kongregacja bawarska
 • Kongregacja brazylijska
 • Kongregacja solesmeńska
 • Kongregacja amerykańsko-kasyneńska
 • Kongregacja beurońska
 • Kongregacja szwajcarsko-amerykańska
 • Kongregacja św. Otylii
 • Kongregacja zwiastowania
 • Kongregacja słowiańska
 • Kongregacja oliwetańska
 • Kongregacja wollombrozjańska
 • Kongregacja kamedulska
 • Kongregacja sylwestryńska
 • Kongregacja Cono-Sur